PSEW 2019

Magazyn energii: Współpraca z farmą wiatrową, modele biznesowe, technologie, koszty

11 czerwca 2019

godzi. 13.00-15.30

Sala Błękitna

  • Program seminarium dedykowany dla branży wiatrowej,
  • 2,5 godziny o magazynach energii z perspektywy rynku,
  • Modele biznesowe użytkowania magazynów energii,
  • Technologia, koszty,
    Doświadczenia rynkowe.

PRELEGENCI Seminarium ADM Poland

(więcej…)

Słupski Klaster Bioenergetyczny – wzorcowy przykład realizacji.

Czysta Energia 7-8/2017 / Magdalena Lipiecka

Inwestycje realizowane w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego zwiększą lokalny potencjał wytwórczy energii elektrycznej oraz ciepła zarówno w źródłach OZE, jak i w jednostkach konwencjonalnych, a także kogeneracyjnych. Słupski Klaster Bioenergetyczny to klaster o kompaktowej strukturze, a jego Uczestnicy to wytwórcy energii elektrycznej i ciepła w źródłach OZE oraz konwencjonalnych, a także duzi odbiorcy energii, tacy jak park wodny czy przemysł rybny ,

Prosumenten in Polen setzen auf Photovoltaik


Germany Trade&Invest 2015 / Beatrice Repetzki

Warschau (gtai) – Die Stromerzeugung mit dezentralen Kapazitäten nimmt auch in Polen zu. Prosumenten erhalten eine finanzielle Förderung ihrer Investitionen. Hier stehen PV-Anlagen im Vordergrund, die Polen in starkem Maße importiert, vor allem aus Deutschland. Aber auch die Inlandsproduktion soll mit innovativen Lösungen erweitert werden. RWE Polska will intelligente Stromzähler einsetzen, die Abrechnungen mit Prosumenten ermöglichen. Die Kapazitäten der Solarkraftwerke expandieren.

Call Now ButtonZadzwoń teraz