Czy zaświeci słońce dla magazynów energii w Polsce?

Magazyn Fotowoltaika 4/2018 / Barbara Adamska

Rynek magazynów energii w Polsce współpracujących z siecią elektroenergetyczną właściwie nie
istnieje. Obowiązujące przepisy prawne są niewystarczające i nie przekładają się na modele biznesowe stosowania magazynów energii. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne ma to zmienić.