Duży potencjał rozwoju. Magazynowanie energii w domowych instalacjach PV.


Magazyn Fotowoltaika 2014 / Barbara Adamska

Systemy magazynowania energii wytwarzanej w domowych instalacjach fotowoltaicznych zyskują na popularności. Dla prywatnych inwestorów oznaczają one możliwość zwiększenia zużycia wytwarzanej energii na własne potrzeby z jednoczesnym ograniczeniem poboru z sieci. Eksperci wskazują na zalety stosowania zasobników energii skojarzonych z instalacjami fotowoltaicznymi dla stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Bankowcy inwestycyjni, przewidując dynamiczny rozwój, rekomendują tego typu inwestycje. Pogląd, że magazynowanie energii w domowych instalacjach PV będzie powszechnie stosowaną praktyką, wydaje się dominujący.

Fotowoltaika na świecie. Szansa na dobry rok, jednak raczej bez euforii.

Globenergia 2014 / Barbara Adamska

Rok 2013 przyniósł uspokojenie na światowym rynku fotowoltaiki. Ceny się ustabilizowały, większość producentów odnotowała w ostatnim kwartale dodatni wynik finansowy. Zmieniła się znacznie geografia rynku: jego środek ciężkości przesunął się z Europy w stronę Azji. Realne wydaje się, że w roku 2014 na świecie zostanie zainstalowane 40–42 GW mocy, czyli do 16% więcej niż w 2013. Wg niektórych analityków wartość ta może zbliżyć się nawet do 50 GW. Wydaje się jednak, że te prognozy nie uwzględniają istotnych źródeł ryzyka.

System elektroenergetyczny kraju oparty na OZE. Prąd w całości „zielony”.


Agroenergetyka 2014 / Barbara Adamska

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł często postrzegana jest jako nisza rynku. Rola gwaranta bezpieczeństwa dostaw oraz stabilności sieci elektroenergetycznej wydaje się zarezerwowana dla energetyki konwencjonalnej i jądrowej. Projekty pilotażowe dowodzą jednak, że możliwe jest funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego całego kraju w stu procentach opartego na OZE.

Nowy rząd w Niemczech – wolniejsze tempo transformacji energetycznej?

Globenergia 2014 / Barbara Adamska

Kolejne cztery lata mogą okazać się przełomowe w polityce wspierania zielonej energii w Niemczech. Kraj, który postanowił odejść od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, stawia pod znakiem zapytania dotychczasową ścieżkę tego procesu. On sam ma być kontynuowany, jednak jego tempo będzie prawdopodobnie znacznie wolniejsze.

Transformacja energetyczna w Niemczech. Wielki projekt wymagający korekty.

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

Transformacja energetyczna w Niemczech (Energiewende) to niezwykle ambitny projekt przechodzenia jednej z najbardziej rozwiniętych gospodarek świata na energetykę ze źródeł odnawialnych. Pod wieloma względami proces ten okazał się sukcesem. Jednak nawet jego najwięksi zwolennicy nie zaprzeczają, że zmiany w mechanizmach wsparcia są nieuniknione.

Systemy magazynowania energii w domowych instalacjach PV.

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

Systemy akumulatorów w domowych systemach PV mają niewielką pojemność jednostkową, jednak w skali systemu mogą przesądzić o powodzeniu „zielonej rewolucji energetycznej”. Ich szerokie zastosowanie ma szansę ograniczyć potrzebę i związane z tym koszty rozbudowy sieci oraz przyczynić się do zwiększenia jej stabilności. Dodatkowo, wyspowe domowe instalacje PV to możliwość wspierania budowy nowego modelu energetyki – energetyki prosumenckiej.

Elektrownie szczytowo-pompowe: ponad 100-letnia technologia szansą na przyszłość.

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

Obecnie jedyną stosowaną na szeroką skalę metodą magazynowania ogromnych ilości energii są elektrownie szczytowo-pompowe. Pierwsze elektrownie tego typu powstały już pod koniec XIX w. Technologia przez lata była dopracowywana. Dzięki temu w rozważaniach o systemach magazynowania energii, niezbędnych do rozwoju energetyki w znacznym stopniu opartej na odnawialnych źródłach energii, elektrownie szczytowo-pompowe zwykle wymieniane są na pierwszym miejscu.

Ekonomiczna i socjologiczna szansa dla rozwoju obszarów wiejskich – wioski bioenergetyczne.

Agroenergetyka 2013 / Barbara Adamska

Zaangażowanie i determinacja mieszkańców niemieckiej miejscowości Jühnde spowodowały, że stała się ona pierwszą wioską bioenergetyczną, stworzoną w ramach pilotażowego projektu Uniwersytetu w Getyndze. Dziś wieś jest samowystarczalna energetycznie. Wioski bioenergetyczne, czyli wioski w znacznym stopniu samowystarczalne energetycznie dzięki wykorzystaniu biomasy, mają szansę stać się modelem przyszłości. Stanowią one odpowiedź na konieczność zmian w energetyce tak, aby zmniejszyć jej uzależnienie od importu paliw kopalnych oraz zredukować emisję gazów cieplarnianych.

Fotowoltaika w Niemczech: perspektywa stabilnego wzrostu.

Magazyn Fotowoltaika 2013 / Barbara Adamska

Fotowoltaika w  Niemczech znajduje się w  fazie stabilnego, przewidywalnego wzrostu. Niewykluczone, że już w perspektywie czterech, pięciu lat będzie w stanie rozwijać się bez subwencji. Ścieżka dochodzenia do takiego stanu była jednak burzliwa i niepozbawiona błędów. Jaka jest przyszłość fotowoltaiki w  Niemczech? Uzależniona jest ona ściśle od polityki tego kraju w  zakresie transformacji energetycznej, czyli odchodzenia od energetyki opartej na paliwach kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Systemy magazynowania energii. Rynek o wysokim potencjalne i niejasnych warunkach ramowych.

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

Wraz z rozwojem produkcji energii ze źródeł odnawialnych na znaczeniu zyskał temat magazynowania energii elektrycznej. Miliony euro inwestowane są w badania, opracowywane są raporty i analizy, odbywają się konferencje. Szacowany potencjał rynku systemów magazynowania energii rozpala wyobraźnię inwestorów. Jednak na dzień dzisiejszy liczba pytań zdaje się znacznie przewyższać liczbę odpowiedzi.

Call Now ButtonZadzwoń teraz