Elektrownie szczytowo-pompowe: ponad 100-letnia technologia szansą na przyszłość.

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

Obecnie jedyną stosowaną na szeroką skalę metodą magazynowania ogromnych ilości energii są elektrownie szczytowo-pompowe. Pierwsze elektrownie tego typu powstały już pod koniec XIX w. Technologia przez lata była dopracowywana. Dzięki temu w rozważaniach o systemach magazynowania energii, niezbędnych do rozwoju energetyki w znacznym stopniu opartej na odnawialnych źródłach energii, elektrownie szczytowo-pompowe zwykle wymieniane są na pierwszym miejscu.

Ekonomiczna i socjologiczna szansa dla rozwoju obszarów wiejskich – wioski bioenergetyczne.

Agroenergetyka 2013 / Barbara Adamska

Zaangażowanie i determinacja mieszkańców niemieckiej miejscowości Jühnde spowodowały, że stała się ona pierwszą wioską bioenergetyczną, stworzoną w ramach pilotażowego projektu Uniwersytetu w Getyndze. Dziś wieś jest samowystarczalna energetycznie. Wioski bioenergetyczne, czyli wioski w znacznym stopniu samowystarczalne energetycznie dzięki wykorzystaniu biomasy, mają szansę stać się modelem przyszłości. Stanowią one odpowiedź na konieczność zmian w energetyce tak, aby zmniejszyć jej uzależnienie od importu paliw kopalnych oraz zredukować emisję gazów cieplarnianych.

Fotowoltaika w Niemczech: perspektywa stabilnego wzrostu.

Magazyn Fotowoltaika 2013 / Barbara Adamska

Fotowoltaika w  Niemczech znajduje się w  fazie stabilnego, przewidywalnego wzrostu. Niewykluczone, że już w perspektywie czterech, pięciu lat będzie w stanie rozwijać się bez subwencji. Ścieżka dochodzenia do takiego stanu była jednak burzliwa i niepozbawiona błędów. Jaka jest przyszłość fotowoltaiki w  Niemczech? Uzależniona jest ona ściśle od polityki tego kraju w  zakresie transformacji energetycznej, czyli odchodzenia od energetyki opartej na paliwach kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Systemy magazynowania energii. Rynek o wysokim potencjalne i niejasnych warunkach ramowych.

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

Wraz z rozwojem produkcji energii ze źródeł odnawialnych na znaczeniu zyskał temat magazynowania energii elektrycznej. Miliony euro inwestowane są w badania, opracowywane są raporty i analizy, odbywają się konferencje. Szacowany potencjał rynku systemów magazynowania energii rozpala wyobraźnię inwestorów. Jednak na dzień dzisiejszy liczba pytań zdaje się znacznie przewyższać liczbę odpowiedzi.

Gospodarstwo samowystarczalne energetycznie.

Agroenergetyka 2013 / Barbara Adamska

Budynek mieszkalny ogrzewany jest kotłem na drewno. Kolektory słoneczne zapewniają ciepłą wodę oraz wspomagają instalację grzewczą, a panele fotowoltaiczne i wiatrak dostarczają prąd. Tak żyje Wolfgang Löser, austriacki gospodarz, który uniezależnił się od koncernów energetycznych. Przyszłość pokaże, jak wiele gospodarstw rolnych w średniej czy długiej perspektywie czasowej będzie funkcjonowało jako gospodarstwa samowystarczalne energetycznie

100% energii elektrycznej z OZE. Czy to możliwe?

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

W dyskusji o perspektywach rozwoju pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych jedną z najczęściej poruszanych kwestii jest niestałość oraz nieprzewidywalność wielkości produkcji. Ten argument chętnie używany jest przez przeciwników zielonej energii dla potwierdzenia ich tezy, że gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, również w długiej perspektywie czasu, pozostaną elektrownie konwencjonalne lub jądrowe.

Prąd z zielonego źródła

Agroenergetyka 2013 / Barbara Adamska

Czy moduły fotowoltaiczne na dachu staną się w gospodarstwie rolnym równie oczywiste jak silos i automatyczna dojarka? Dla dzieci, które wychowają się na zabawkach Playmobil, tak będzie. Może warto, aby niekiedy i politycy zajrzeli do sklepu z zabawkami lub uważniej wsłuchali się w argumenty branży OZE? Prace nad ustawą przedłużają się. Realny termin jej wejścia w życie to 2014 rok. Jaki będzie jej ostateczny kształt, zwłaszcza w zakresie systemu wsparcia dla poszczególnych technologii OZE, dzisiaj nie wiadomo.

Fotowoltaika – świetlana przyszłość dzięki wsparciu?

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

Fotowoltaika budzi ogromne zainteresowanie i wiele kontrowersji. Mówią o niej obecnie prawie wszyscy i to z bardzo różnych pobudek. Dla jednych fotowoltaika to jedynie rachunek opłacalności inwestycji, dla innych składowa modelu energetyki rozproszonej, czyniącej z odbiorcy energii również jego wytwórcę, a są również i tacy, którzy widzą w fotowoltaice szansę na stworzenie nowego modelu społeczeństwa, w którym każda jednostka stanie się niezależną „wyspą”.

Energetyka wiatrowa w Niemczech sukces z dużą dozą niepokoju

Globenergia 2012 / Barbara Adamska

HUSUM WindEnergy: siła branży. 1171 wystawców z 28 krajów i około 36 000 zwiedzających – to bilans największych na świecie targów energetyki wiatrowej HUSUM WindEnergy, które odbyły się w dniach 18–21 września w północnoniemieckim mieście Husum. Liczby te stanowią rekord w 23-letniej historii imprezy. Jednak jej kolejna edycja za dwa lata ma szansę te statystyki jeszcze poprawić – już obecnie, według informacji organizatora, wystawcy wykupili 60% powierzchni wystawienniczej wynoszącej 58 000 m². O znaczeniu energetyki wiatrowej dla gospodarek narodowych świadczyła w Husum nie tylko liczba wystawców, lecz również ranga gości: targi otwierał minister ochrony środowiska Niemiec Peter Altmaier, a odwiedził je książę duński Joachim.

Call Now ButtonZadzwoń teraz