Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego

Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego

16 stycznia 2020

Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego EKO 
Gaj Oławski

Tematem wydarzenia jest działalność klastrów energetycznych w kontekście ochrony klimatu oraz jako czynnika nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej. Jest to okazja do merytorycznej wymiany informacji oraz dobrych praktyk w zakresie rozwoju rynku klastrów energii jako elementu dynamizującego zmiany w sektorze energetycznym. W debatach i dyskusjach udział wezmą przedstawiciele rządowych instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klimatycznej oraz instytucji otoczenia klastrów energii – samorządów lokalnych, instytucji dedykowanych funduszom zagranicznym i środkom pomocowym, przedstawiciele branży energetycznej, świata nauki i biznesu, bankowości, a także mediów.
Podczas konferencji wystąpienia będą mieli m.in.

 1. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu,
 2. Rafał Gawin, Prezes URE,
 3. Piotr Woźny, Prezes Zarządu NFOŚiGW,
 4. Andrzej Jeżewski, Promet-Plast, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO,
 5. Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu DISE,
 6. Roman Gabrowski, TAURON Ekoenergia,
 7. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH oraz
 8. dr inż. Wojciech Myślecki, Przew. Zespołu ds. Nowoczesnych Technologii w Energetyce NCBiR.

Udział w spotkaniu weźmie również Barbara Adamska – właścicielka firmy ADM Poland – odpowiedzialna za opracowanie strategii dla Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

Zbliżająca się Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego EKO organizowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE).

Miejsce Konferencji: Siedzibie Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO – CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWYM Firmy Promet Plast, w Gaju Oławskim 21a (teren farmy wiatrowej)

 

Więcej o klastrze energii: https://klasterenergii.pl/klaster-energii/

unia europejska i flaga polski na zielonym tle

Europejski Zielony Ład – polskie wyzwania

Europejski Zielony Ład – polskie wyzwania

Koniec zeszłego roku w Europie obfitował w ważne wydarzenia wyznaczające nową europejską politykę klimatyczną. Zostały ogłoszone założenia Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal) i cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.
Europejski Zelony Ład i związane z tym wyzwania stojące przed Polską były tematem pierwszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu w dniu 8 stycznia 2020 roku. Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska, do udziału w Posiedzeniu zaprosił szerokie grono przedstawicieli poszczególnych resortów, spółek energetycznych, ekspertów. Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego naświetlające założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz polskie stanowisko w tej sprawie stało się przyczynkiem do dyskusji na temat konkretnych posunięć w zakresie polskiej polityki energetyczno-klimatycznej.

Posiedzenie było o tyle znaczące, że Polska stoi przed zarówno dużym wyzwaniem klimatycznym, ale także dużą szansą na transformację energetyczną w kontekście stabilnej energii, dynamicznego rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej.

Podczas posiedzenia głos zabrała nasza ekspertka – Barbara Adamska, która reprezentowała Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki oraz Kongres Magazynowania Energii w Polsce. Zwróciła ona uwagę na fakt, że Polska należy do krajów, które najbardziej odczują odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł niskoemisyjnych, tak więc może liczyć na znaczące wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przypomniała jednocześnie o wprowadzeniu przez Europejski Bank Inwestycyjny limitu emisyjności 250 g CO2/kWh, co w praktyce oznacza brak możliwości finansowania od końca 2021 roku inwestycji w elektrownie gazowe.
Dla Polski musi być to przyczynkiem do zdefiniowania ścieżki transformacji energetycznej mieszczącej się w obszarach wskazanych przez Europejski Bank Inwestycyjny jako preferowane. Wskazane przez ECB obszary to m.in. poprawa efektywności energetycznej, budowa rozproszonej energetyki wspieranej przez technologie magazynowania energii, OZE oraz elektromobilność. Barbara Adamska wskazała na klastry energii i spółdzielnie energetyczne jako format rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce i zaapelowała, aby resort odpowiedzialny za energetykę kontynuował projekt klastrów energii, zapoczątkowany przez Ministerstwo Energii.
Cała wypowiedź Barbary Adamskiej:


Nagranie Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu w dn. 8.01.2020 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=F5A2ECD88DB52943C12584E4002D3BAE#

klaster oławski na tle niebieskiego nieba

Klaster Oławski

Energetyczny Klaster Oławski EKO jest przykładem, że budowanie lokalnej energetyki w Polsce już się zaczęło. W klastrze tym realizowane są ambitne projekty w zakresie wytwarzania energii z OZE, magazynowania energii oraz efektywności energetycznej. Jesteśmy dumni, że ADM Poland uczestniczyło w procesie powstawania tego klastra oraz było odpowiedzialne za jego certyfikację. Nadal wspieramy członków tego klastra na etapie realizacji wypracowanej strategii rozwoju.

Telewizja Echo24

Klastry to również odpowiedź na wysiłki samorządów w walce ze smogiem. Zdaniem ekspertów świadomość społeczeństwa na temat niekorzystnego wpływu oraz oddziaływania smogu na nasze zdrowie znacznie wzrosła w ostatnich latach. Z myślą o niskiej emisji wytwarzanej energii coraz więcej instytucji i organizacji przechodzi na energię wiatrową oraz magazynowanie energii. Jest to odpowiedź na potrzebę wytwarzania „nowej energii” oraz zadbanie o czystsze powietrze. Jak walka ze smogiem może wyglądać na poziomie lokalnym i jak klaster energii wpisuje się w działania gmin, widać w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO. Zapraszamy do obejrzenia relacji!

W Polsce jest 66 klastrów z certyfikatami Pilotażowego Klastra Energii przyznawanych przez Ministerstwo Energii. Certyfikat z wyróżnieniem posiada 16 klastrów, z czego 3 wyróżnienia uzyskały klastry – klienci ADM Poland.


Wpisujemy się potrzeby lokalnych społeczności oraz poprawę jakości powietrza w Polsce.


– ADM Poland
Barbara Adamska podczas Forum OZE dla przemysłu

Forum OZE dla przemysłu – własne źródło OZE vs. umowy PPA

Forum OZE dla przemysłu
Własne źródło OZE vs. umowy PPA

9-10 grudnia 2019 w Warszawie

Warszawskie „Forum OZE dla przemysłu” jest odpowiedzią na potrzebę rynku, jaką jest wzmożone zainteresowanie zakładów przemysłowych:

 1. wytwarzaniem energii z OZE na potrzeby własne potrzeby oraz
 2. zakupem energii bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych w ramach umów corporate PPA (Power Purchase Agreements).

Celem organizatora jest zaprezentowanie i szczegółowe omówienie obydwu wyżej wymienionych rozwiązań oraz ułatwienie przedsiębiorcom podjęcie najlepszej dla swojego zakładu decyzji.

ADM Poland również  weźmie udział w tym wydarzeniu. Temat, który omówimy to: 

Magazyny energii: technologie, ceny.

Pierwszego dnia Forum, nasza ekspertka Barbara Adamska odpowie m.in. na następujące pytania:

 1.  Czy zastosowanie magazynu energii zwiększa opłacalność własnego źródła OZE?
 2.  Niewystarczające parametry jakościowe energii na potrzeby procesu technologicznego – jak magazyny energii mogą pomóc?
 3.  Czy magazyn energii to realna opcja inwestycyjna czy też ciągle rozwiązanie przyszłości?

Organizator: powermeetings.eu

Forum: program oraz rejestracja

Miejsce: Best Western Hotel Felix *** / ul. Omulewska 24 / Warszawa

zielony liść w żarówce - czysta energia

ADM Poland gościem II Forum Energetyki Rozproszonej

Transformacji energetycznej i jej społeczno-ekonomicznym znaczeniu poświęcone jest tegoroczne Forum Energetyki Rozproszonej.

II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego”, odbędzie się 25 listopada br. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Podczas spotkania poruszone zostanie m.in zagadnienie wpływu polityki samorządowej na zmiany zachodzące w sektorze energetycznym względem lokalnej społeczności oraz finansowo-prawne aspekty dotyczące klastrów energii.

Organizatorami II Forum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych (członkowie  konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii”  KlastER).

Wśród znakomitych prelegentów i panelistów wystąpi również Barbara Adamska, Prezes Zarządu ADM Poland, która wraz z zaproszonymi gośćmi oceni opłacalność klastrów energii.

Szczegóły wydarzenia oraz jego program:

www.agh.edu.pl/wydarzenia

19. FORUM ENERGII i RECYKLINGU

19. FORUM ENERGII i RECYKLINGU

10 października 2019

 Poznań

Targi POL-ECO SYSTEM

Forum w całości poświęcone gospodarce obiegu zamkniętego ma łączyć wszystkich zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technik recyklingu odpadów.  Wydarzenie przede wszystkim umożliwia dyskusję z ekspertami, przez co pozwala wyznaczać nowe, efektywniejsze ścieżki rozwoju branży.

Tematy Forum:

 • odnawialne źródła energii – aktualny stan prawny,
 • „zielone” ciepło w polskich gminach,
 • różne drogi do energetycznej samowystarczalności,
 • biogaz w walce o czyste powietrze,
 • fotowoltaika z szansą na rynkowy sukces,
 • nowe zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
 • przyszłość systemu kaucyjnego dla opakowań z tworzyw sztucznych,
 • zagospodarowanie odpadów w branży motoryzacyjnej,
 • recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Drugiego dnia Forum, zaraz po otwarciu o godzi. 10.00, swoją preelekcję przedstawi Barbara Adamska, ekspert ADM Poland. Tematem wystąpienia będzie „Transformacja energetyczna polskich gmin – szansa na oszczędności i poprawę czystości powietrza.”  

Program 19.Forum

Wejście na Targi POL-ECO SYSTEM oraz FORUM ENERGII i RECYKLINGU jest bezpłatne. Należy wcześniej wypełnić formularz na stronie wydarzenia: rejestracja.

Miejsce: Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, Pawilon 7, ANTRESOLA, sale CD

Organizator: miesięcznik „Energia i Recykling”

Więcej o Pol-Eco System

 

 

Klastry Energii podczas Forum Rozwoju Miast

III Forum Rozwoju Miast

11 października 2019

Poznań

Targi POL-ECO SYSTEM

Podczas tegorocznego Forum zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii, tj. recyklingu, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rekultywacji.

W drugim dniu Forum, tj. 11 października odbędzie się blok tematyczny pt. „Klastry Energii”, który jest kontynuacją corocznego Poznańskiego Dnia Energii. Tematem przewodnim będzie rola i zadania koordynatora w klastrach energii oraz aspekty techniczne, ekonomiczne i prawne funkcjonowania klastrów.

O godzinie 13.40 głos zabierze Barbara Adamska, ekspert ds. energetyki rozproszonej i magazynowania energii z firmy ADM Poland. Temat preelekcji to „Klastry energii w Polsce: stan prawny, rzeczywistość rynkowa”.

Szczegółowy program

Organizatorami III Forum Rozwoju Miast są jednostki zaangażowane w rozwój idei smart city: Miasto Poznań, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Miast Polskich. Wydarzenie łączy się z Targami POL-ECO SYSTEM. Zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty ekologiczne.

Wstęp na forum jest bezpłatny, wystarczy się zarejestrować na stronie: Rejestracja.

Więcej informacji na temat forum: forumrozwojumiast.poznan.pl

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Więcej o Pol-Eco System
Więcej o klastrach energii w Polsce

Źródło fot: R. Maciejewski / FRM

Energetyka Obywatelska Teraz!

Konferencja

Energetyka Obywatelska TERAZ!

Czas na wspólnoty i spółdzielnie energetyczne

10 października 2019

Poznań

Targi POL-ECO SYSTEM

Czym jest energetyka obywatelska?

Źródło: Polska Zielona Sieć

Podczas konferencji poruszonych zostanie wiele tematów w zakresie energetyki rozproszonej, w związku z tym do tego wydarzenia została zaproszona nasza ekspertka – Barbara Adamska, założycielka firmy konsultingowej ADM Poland Eksperci Energetyki Rozproszonej.

Zapraszamy na panel ekspertów poświęcony rozwojowi demokracji energetycznej i narzędziom wsparcia prosumentów zbiorowych – „Cele i perspektywy rozwoju programu Energia Plus.”

W pierwszej sesji panelu, w godzinach 12:00 – 14:00, udział weźmie Barbara Adamska – ekspertka ds. energetyki rozproszonej i magazynowania energii.

Program KEO

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, wejście wschodnie (ul. Roosevelta), sala Zielona


Patron instytucjonalny: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Czytaj więcej

IV Kongres ME – podsumowanie

10 i 11 września 2019 w Warszawie odbyła się II edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej Re-energy.

Zapraszamy na Targi Energii Odnawialnej

Największe zainteresowanie wśród zwiedzających dotyczyło instalacji fotowoltaicznych, dlatego na hali Targów Re-energy dominowali wystawcy paneli fotowoltaicznych. Nie zabrakło strefy TermoEXPO nakierowanej na innowacyjność, nowoczesne technologie oraz eko rozwiązania – zwłaszcza w temacie ogrzewnictwa ekologicznego. Duże wrażenie zrobił pojazd Tesla.

2 dni forów, konferencji, wystaw i spotkań branżowych, to wiele ciekawych wydarzeń towarzyszących. Jednym z nich był IV Kongres Magazynowanie Energii w Polsce organizowany przez ADM Poland i Re-energy.

W preelekcjach i panelach dyskusyjnych udział wzięli wybitni eksperci z branży. Nie zabrakło ważnych tematów, deklaracji i ciekawych spostrzeżeń. Głos zabrali:

 1. Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii,
 2. prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska,
 3. Artur Michalski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW,
 4. Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
 5. Mieczysław Wrocławski, Pełnomocnik ds. Innowacji w Energa-Operator S.A, członek Polskiego Komitetu SEP ds. jakości i efektywnego użytkowania energii elektrycznej,
 6. dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii,
 7. Łukasz Łuczak, Energa-Operator S.A.,
 8. Piotr Budzisz, Pełnomocnik Klastra Energii, Żywiecka Energia Przyszłości,
 9. Beata  Cichocka-Tylman, Ekspert ds. ulg i dotacji, ADM Poland,
 10. Paweł Grabowski, Stay-On,
 11. Barbara Adamska, ADM Poland.

Moderatorami paneli dyskusyjnych byli:

 1. Piotr Pająk, Redaktor Naczelny portalu gramwzielone.pl,
 2. Michał Motylewski, Counsel, Dentons,
 3. Przemysław Kałek, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Program IV Kongresu

Pełna fotorelację z tych dni: Galeria

Ten rok obfitował w wiele wydarzeń branżowych. Wskazuje to na zwiększające się zainteresowanie przyszłością odnawialnych źródeł energii. ADM Poland od lat podnosi temat potrzeby i potencjału stosowania magazynów energii w Polsce, dlatego w następnym roku nie może zabraknąć już V Kongresu Magazynowania Energii w Polsce.


Jednym z obiecujących tematów była zapowiedź wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego dużych dotacji na inwestycje w magazyny energii cieplnej i elektrycznej. Po więcej szczegółów kieruję do artykułu:

NFOŚiGW chce finansować magazyny energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi kilka programów, z których można pozyskać dofinansowanie na inwestycje w magazyny energii cieplnej i elektrycznej. – Środki są, zainteresowanie mogłoby być większe – ocenia wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Czytaj więcej na Gram w Zielone


Ciekawe podsumowanie IV Kongresu  – zapraszam do artykułu:

Nawet 80 proc. energii z instalacji prosumenckich dławione przez operatorów

Jednym z podjętych wątków było marnowanie energii z instalacji prosumenckich, którego skala bywa szokująca – Wiemy, że w rekordowym klastrze, 80 proc. energii wyprodukowane podczas szczytu latem jest dławione, ponieważ sieć tego nie wytrzymuje– mówił Piotr Budzisz działający w Klastrze Żywiecka Energia Przyszłości

Czytaj więcej na Teraz Środowisko

Fot. - all right reserved

 

 

 

 

Program IV Kongresu KME

09.30 – 09.45

Otwarcie Kongresu
Barbara Adamska, Przewodnicząca Kongresu

Opening of the Congress
Barbara Adamska, Chairwoman of the Congress

09.45 – 10.15

Wykład otwierający Kongres, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Opening lecture Congress, prof. dr hab. Eng. Jan Popczyk, Silesian University of Technology

10.15 – 10.40

Możliwości biznesowe użytkowania magazynów energii, Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Business opportunities for the use of energy storage, Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

10.40 – 12.00

Panel dyskusyjny: Czy polska energetyka potrzebuje magazynów energii? Moda czy niezbędny element systemu elektroenergetycznego?
Zaproszeni goście: Wojciech Lubczyński, PSE S.A, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska, Ireneusz Zyska, Poseł na Sejm RP

Discussion panel: Does the Polish energy sector need energy storage? Fashion or the necessary element of the power system?

Invited guests: Wojciech Lubczyński, PSE S.A, prof. dr hab. Eng. Jan Popczyk, Silesian University of Technology, prof. dr hab. Eng. Konrad Świrski, Warsaw University of Technology, Ireneusz Zyska, Member of the Polish Sejm

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

Coffee break

12.15 – 12.40

Magazyny energii jako środek zaradczy na niewystarczające parametry jakościowe energii na potrzeby procesów technologicznych, Henryk Koseda, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Energy storage as a remedy for insufficient energy quality parameters for the needs of technological processes, Henryk Koseda, Institute of Power Engineering, Gdańsk

12.40 – 13.00

Rozwój elektromobilności wyzwaniem energetycznym dla samorządów, OSD i przedsiębiorców – czy magazyny energii mogą wesprzeć rozwój infrastruktury służącej ładowaniu pojazdów elektrycznych?

Development of electromobility as an energy challenge for local governments, DSOs and entrepreneurs – can energy depots support the development of infrastructure for charging electric vehicles?

13.00 – 14.00

Panel dyskusyjny: Nowoczesny przemysł, elektryczny transport, słabe sieci – czy magazyny energii stanowią realne wsparcie?
Zaproszeni goście: prof. dr hab. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski*, dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Henryk Koseda, Instytut Energetyki, Mieczysław Wrocławski, Energa-Operator S.A.

Discussion panel: Modern industry, electric transport, weak networks – are energy stores a real support?

Invited guests: prof. dr hab. Grzegorz Benysek, University of Zielona Góra, dr Janusz Michałek, President of the Katowice Special Economic Zone, Henryk Koseda, Institute of Power Engineering, Mieczysław Wrocławski, Energa-Operator S.A.

14.00 – 14.45

Lunch

14.45 – 15.05

Dostępne technologie magazynowania energii: zastosowania, koszty, Barbara Adamska, ADM Poland

Available energy storage technologies: applications, costs, Barbara Adamska, ADM Poland

15.05 – 15.25

Magazyny energii:  jak sfinansować projekty B+R oraz na inwestycje? Beata Cichocka – Tylman, BCT Doradztwo

Energy magazines: how to finance R&D projects and investments? Beata Cichocka – Tylman, BCT 

15.25 – 15.45

Magazyny przepływowe – szeroki zakres funkcjonalności, Paweł Grabowski, Stay-On

Flow storage – a wide range of functionalities, Paweł Grabowski, Stay-On

15.45 – 16.00

Podsumowanie Kongresu

Summary of Congress.


Więcej na temat Kongresu: kme.org.pl


* Program Kongresu może nieznacznie ulec zmianie
Call Now ButtonZadzwoń teraz