Energetyczny Klaster Oławski EKO – innowacyjny projekt obejmujący magazyny energii

Spotkanie w Gaju Oławskim

W Gaju Oławskim powstaje nowa inwestycja obejmująca 4 turbiny wiatrowe. Każda zintegrowana jest z magazynem energii o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. Wartość inwestycji to blisko 100 milionów złotych.

Na realizację inwestycji 47 milionów pożyczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W dniu 11 maja została podpisana umowa pożyczki. W spotkaniu uczestniczył m.in. Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

„Należy pamiętać, że takie inwestycje, jak w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, wpływają na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza, ale także zwiększają poziom bezpieczeństwa energetycznego. Przyczyniają się również do tworzenia nowych miejsc pracy i podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstw korzystających z zielonej energii. Jest to szczególnie ważne w czasie wyhamowania gospodarki przez epidemię koronawirusa. Rząd stawia na inwestycje w energetyce, zwłaszcza w sektorze OZE. To będzie koło zamachowe polskiej gospodarki, także po ustąpieniu epidemii”.

– mówił Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Dodaje również:

„W najbliższych latach Polska będzie jednym z największych w Europie placów budowy w segmencie OZE, a innowacyjne projekty w Gaju Oławskim są doskonałym przykładem do naśladowania dla klastrów energii i przedsiębiorców w całym kraju”.

Podczas spotkania w Gaju Oławskim został również podpisany list intencyjny dotyczący współpracy. Strony wyraziły intencję współpracy partnerskiej dotyczącej upowszechniania i promowania dobrych praktyk wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych. Przyczyniają się one m.in. do zmniejszania emisji szkodliwych substancji do środowiska i rozwoju technologii OZE współpracujących z magazynami energii. Wola współpracy dotyczy także zbadania potencjału stosowania fotowoltaiki na potrzeby rolnictwa na przykładzie pilotażowej instalacji „Agro Hydro Energy” w Gaju Oławskim. W ocenie Stron instalacja może być skuteczną odpowiedzią na problem suszy w rolnictwie. Rozwiązanie takie łączy wykorzystanie ziemi do upraw rolnych, produkcję energii elektrycznej z gospodarką wodną polegającą na gromadzeniu wód opadowych w zbiornikach retencyjnych podziemnych przez wykorzystanie powierzchni paneli fotowoltaicznych. Sygnatariuszem listu jest Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu i przedstawiciel Klastra.

Wielomilionową umowę na dofinansowanie inwestycji parafowali przedstawiciele Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu: Łukasz Kasztelowicz, Prezes i Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes oraz Właściciele firmy Promet-Plast, która jest liderem Klastra:  Elżbieta Jeżewska i Andrzej Jeżewski.

 

Fundusz aktywnie wspiera projekty, które rozwijają produkcję czystej energii w naszym regionie i  przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają Dolnoślązacy”

– mówił Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Jesteśmy dumni, że nasza firma ADM Poland była odpowiedzialna za opracowanie strategii działania i rozwoju Energetycznego Klastra Energetycznego EKO oraz nadal doradza w zakresie realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym w doborze magazynów energii.

www.klaster.energii.pl

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna w Czeladzi

27-28 lutego 2020

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna

„Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle”

Czeladź

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna poruszy tematy z wiązane z efektywnym zarządzaniem energią w zakładach przemysłowych, optymalizacją kosztów zużycia energii, rynkiem energii, klastrami energii. To także okazja wymiany doświadczeń związanych z usługami systemowymi DSR.

W wydarzeniu wezmą udział: przedstawiciele zakładów hutniczych, cementowych, górniczych, chemicznych, papierniczych, przemysłu spożywczego, spółek wodno-kanalizacyjnych, wytwórców energii elektrycznej, przedsiębiorstw i grup wytwórczych oraz handlowych. Nie zabraknie firm i spółek dystrybucyjnych i operatorskich działających na rynku energii oraz specjalistycznych firm informatycznych, technologicznych, doradczych, finansowych i consultingowych. 

Wszędzie tam, gdzie poruszane są ważne tematy energetyki rozproszonej, nie może zabraknąć Barbary Adamskiej – właścicielki firmy ADM Poland, dla której magazyny energii i klastry energii to główne obszary działalności eksperckiej. Drugiego dnia Konferencji (28 lutego) Barbara Adamska wystąpi podczas panelu pt. Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa oraz jakości dostaw energii”.

PANEL III rozpocznie się o 10.30 i poruszy tematykę: 
– automatyzacji i odpowiedniego doboru urządzeń energetycznych,
– ISO 50 001 – jakie korzyści dla firmy?
– optymalizacji zużycia energii – jak osiągnąć najlepsze efekty?
– magazynów energii – stabilizacja parametrów sieciowych,
– klastrów energii – dążenie do niezależności energetycznej.

Więcej o Konferencji: www.kierunekenergetyka.pl

Cały program 

Zeszłoroczna relacja

Organizatorem wydarzenia jest BMP – wydawca m.in. czasopism „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz „Chemia Przemysłowa” i portali kierunekenergetyka.pl i kierunekchemia.pl. 

Rejestracja

Miejsce Targów: Hotel Szafran, Będzińska 82, 41-250 Czeladź

Więcej o klastrach energii: klasterenergii.pl

O magazynowaniu energii i klastrach energii podczas ENEX Nowa Energia w Kielcach

26-27 lutego 2020

O magazynowaniu energii i klastrach energii podczas Targów ENEX i ENEX Nowa Energia

 

Targi ENEX/ENEX Nowa Energia odbywają się już od 23 lat, to jedno z największych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Każdego roku Targi przyciągają tysiące zwiedzających. Również w tym roku, prócz wielu polskich firm, nie zabraknie zagranicznych wystawców z Niemiec, Włoch, Holandii, Austrii, Słowacji i Czech. Targi energetyczne to nie tylko wystawy, ale również ciekawe konferencje, warsztaty, szkolenia czy testy.

Jednym z wydarzeń towarzyszących jest KONFERENCJA Energia PL  poświęcona przetwarzaniu energii i magazynowaniu jej nadwyżek. Oprócz tematyki magazynów energii, będzie mowa o magazynowania energii w mikrosieciach  i klastrach energii.

Magazyny energii i klastry energii to główne obszary działalności eksperckiej Barbary Adamskiej – właścicielki firmy ADM Poland – odpowiedzialnej za opracowanie strategii działania i rozwoju dla 4 certyfikowanych klastrów energii, m.in. Energetycznego Klastra Oławskiego EKO. W drugim dniu konferencji Barbara Adamska poprowadzi blok poświęcony magazynom energii w klastrach energii. Blok ten rozpocznie prelekcją zatytułowaną: „Magazyny energii w klastrach energii – zapisy ustawowe a rzeczywistość rynkowa. Czy Energetyczny Klaster Oławski EKO to wzorzec budowania klastrów energii w Polsce?” Od strony prawnej zagadnienie stosowania magazynów energii w klastrach energii naświetli mec. Przemysław Kałek z Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k w prelekcji zatytułowanej: „Wykorzystywanie magazynu energii jako elementu wspierania energetyki obywatelskiej oraz bezpieczeństwa systemu – aspekt prawno-regulacyjny w kontekście Pakietu Zimowego Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków. Z kolei Aleksandra Radwańska z NEXT Kraftwerke GmbH podzieli się doświadczeniami z zastosowania wirtualnej elektrowni podczas prezentacji „Wirtualne Elektrownie w praktyce: Jak inteligentne sterowanie tysiącami wytwórców i odbiorców energii wspomaga rozwój energii odnawialnych oraz bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego”. Blok zakończy się dyskusją z udziałem prelegentów.

Pełen program Konferencji Enegia PL tutaj 

Rejestracja

Pozostałe wydarzenia towarzyszące Targom:

XI OGÓLNOPOLSKIE FORUM FOTOWOLTAIKI I MAGAZYNOWANIA ENERGII SOLAR+  – forum poświęcone w pełni branży fotowoltaicznej i zagadnieniom magazynowania energii.

XIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM POMP CIEPŁA – prezentacja nowych technologii oraz użyteczności, a także sposobów sterowania i diagnostyki pomp ciepła.

SALON ENERGETYKI ZAWODOWEJ – dla firm i podmiotów produkujących energię pozyskiwaną z tradycyjnych źródeł, a także sprzętu i części używanych do jej przetwarzania.

FORUM FOTOWOLTAICZNE Solar+ i OGÓLNOPOLSKIE FORUM POMP CIEPŁA – coroczne spotkania inwestorów, doradców, wykonawców zainteresowanych tematyką pomp ciepła i fotowoltaiki. Tematy poruszane w trakcie obu wydarzeń dotyczą nowości na rynku, problemów instalacyjnych czy nowatorskich sposobów wykorzystania fotowoltaiki i pomp ciepła.

KONGRES PORT PC „Dom bez rachunków”  – optymalizacja kosztów rachunków domowych i firmowych.

V KONFERENCJA HEAT not LOST  – prezentacja rozwiązań technicznych służących poprawie efektywności energetycznej.

I SALON BUDOWNICTWA PASYWNEGO – platforma wymiany wiedzy, doświadczeń oraz prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań w budownictwie.

FORUM ELEKTROMOBILNOŚCI (FEM)  – tor pokazowych samochodów elektrycznych do testów.

MIASTO OZE – liczne dyskusje i porady w gronie najlepszych specjalistów, a także ciekawe warsztaty i pokazy. 

Więcej: https://www.targikielce.pl/

Miejsce Targów:

Więcej o Targach: https://www.targikielce.pl/

Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego

Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego

16 stycznia 2020

Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego EKO 
Gaj Oławski

Tematem wydarzenia jest działalność klastrów energetycznych w kontekście ochrony klimatu oraz jako czynnika nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej. Jest to okazja do merytorycznej wymiany informacji oraz dobrych praktyk w zakresie rozwoju rynku klastrów energii jako elementu dynamizującego zmiany w sektorze energetycznym. W debatach i dyskusjach udział wezmą przedstawiciele rządowych instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klimatycznej oraz instytucji otoczenia klastrów energii – samorządów lokalnych, instytucji dedykowanych funduszom zagranicznym i środkom pomocowym, przedstawiciele branży energetycznej, świata nauki i biznesu, bankowości, a także mediów.
Podczas konferencji wystąpienia będą mieli m.in.

 1. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu,
 2. Rafał Gawin, Prezes URE,
 3. Piotr Woźny, Prezes Zarządu NFOŚiGW,
 4. Andrzej Jeżewski, Promet-Plast, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO,
 5. Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu DISE,
 6. Roman Gabrowski, TAURON Ekoenergia,
 7. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH oraz
 8. dr inż. Wojciech Myślecki, Przew. Zespołu ds. Nowoczesnych Technologii w Energetyce NCBiR.

Udział w spotkaniu weźmie również Barbara Adamska – właścicielka firmy ADM Poland – odpowiedzialna za opracowanie strategii dla Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

Zbliżająca się Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego EKO organizowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE).

Miejsce Konferencji: Siedzibie Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO – CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWYM Firmy Promet Plast, w Gaju Oławskim 21a (teren farmy wiatrowej)

 

Więcej o klastrze energii: https://klasterenergii.pl/klaster-energii/

unia europejska i flaga polski na zielonym tle

Europejski Zielony Ład – polskie wyzwania

Europejski Zielony Ład – polskie wyzwania

Koniec zeszłego roku w Europie obfitował w ważne wydarzenia wyznaczające nową europejską politykę klimatyczną. Zostały ogłoszone założenia Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal) i cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.
Europejski Zelony Ład i związane z tym wyzwania stojące przed Polską były tematem pierwszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu w dniu 8 stycznia 2020 roku. Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska, do udziału w Posiedzeniu zaprosił szerokie grono przedstawicieli poszczególnych resortów, spółek energetycznych, ekspertów. Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego naświetlające założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz polskie stanowisko w tej sprawie stało się przyczynkiem do dyskusji na temat konkretnych posunięć w zakresie polskiej polityki energetyczno-klimatycznej.

Posiedzenie było o tyle znaczące, że Polska stoi przed zarówno dużym wyzwaniem klimatycznym, ale także dużą szansą na transformację energetyczną w kontekście stabilnej energii, dynamicznego rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej.

Podczas posiedzenia głos zabrała nasza ekspertka – Barbara Adamska, która reprezentowała Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki oraz Kongres Magazynowania Energii w Polsce. Zwróciła ona uwagę na fakt, że Polska należy do krajów, które najbardziej odczują odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł niskoemisyjnych, tak więc może liczyć na znaczące wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przypomniała jednocześnie o wprowadzeniu przez Europejski Bank Inwestycyjny limitu emisyjności 250 g CO2/kWh, co w praktyce oznacza brak możliwości finansowania od końca 2021 roku inwestycji w elektrownie gazowe.
Dla Polski musi być to przyczynkiem do zdefiniowania ścieżki transformacji energetycznej mieszczącej się w obszarach wskazanych przez Europejski Bank Inwestycyjny jako preferowane. Wskazane przez ECB obszary to m.in. poprawa efektywności energetycznej, budowa rozproszonej energetyki wspieranej przez technologie magazynowania energii, OZE oraz elektromobilność. Barbara Adamska wskazała na klastry energii i spółdzielnie energetyczne jako format rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce i zaapelowała, aby resort odpowiedzialny za energetykę kontynuował projekt klastrów energii, zapoczątkowany przez Ministerstwo Energii.
Cała wypowiedź Barbary Adamskiej:


 

Nagranie Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu w dn. 8.01.2020

klaster oławski na tle niebieskiego nieba

Klaster Oławski

Energetyczny Klaster Oławski EKO jest przykładem, że budowanie lokalnej energetyki w Polsce już się zaczęło. W klastrze tym realizowane są ambitne projekty w zakresie wytwarzania energii z OZE, magazynowania energii oraz efektywności energetycznej. Jesteśmy dumni, że ADM Poland uczestniczyło w procesie powstawania tego klastra oraz było odpowiedzialne za jego certyfikację. Nadal wspieramy członków tego klastra na etapie realizacji wypracowanej strategii rozwoju.

Telewizja Echo24

Klastry to również odpowiedź na wysiłki samorządów w walce ze smogiem. Zdaniem ekspertów świadomość społeczeństwa na temat niekorzystnego wpływu oraz oddziaływania smogu na nasze zdrowie znacznie wzrosła w ostatnich latach. Z myślą o niskiej emisji wytwarzanej energii coraz więcej instytucji i organizacji przechodzi na energię wiatrową oraz magazynowanie energii. Jest to odpowiedź na potrzebę wytwarzania „nowej energii” oraz zadbanie o czystsze powietrze. Jak walka ze smogiem może wyglądać na poziomie lokalnym i jak klaster energii wpisuje się w działania gmin, widać w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO. Zapraszamy do obejrzenia relacji!

W Polsce jest 66 klastrów z certyfikatami Pilotażowego Klastra Energii przyznawanych przez Ministerstwo Energii. Certyfikat z wyróżnieniem posiada 16 klastrów, z czego 3 wyróżnienia uzyskały klastry – klienci ADM Poland.


Wpisujemy się potrzeby lokalnych społeczności oraz poprawę jakości powietrza w Polsce.


– ADM Poland
Barbara Adamska podczas Forum OZE dla przemysłu

Forum OZE dla przemysłu – własne źródło OZE vs. umowy PPA

Forum OZE dla przemysłu
Własne źródło OZE vs. umowy PPA

9-10 grudnia 2019 w Warszawie

Warszawskie „Forum OZE dla przemysłu” jest odpowiedzią na potrzebę rynku, jaką jest wzmożone zainteresowanie zakładów przemysłowych:

 1. wytwarzaniem energii z OZE na potrzeby własne potrzeby oraz
 2. zakupem energii bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych w ramach umów corporate PPA (Power Purchase Agreements).

Celem organizatora jest zaprezentowanie i szczegółowe omówienie obydwu wyżej wymienionych rozwiązań oraz ułatwienie przedsiębiorcom podjęcie najlepszej dla swojego zakładu decyzji.

ADM Poland również  weźmie udział w tym wydarzeniu. Temat, który omówimy to: 

Magazyny energii: technologie, ceny.

Pierwszego dnia Forum, nasza ekspertka Barbara Adamska odpowie m.in. na następujące pytania:

 1.  Czy zastosowanie magazynu energii zwiększa opłacalność własnego źródła OZE?
 2.  Niewystarczające parametry jakościowe energii na potrzeby procesu technologicznego – jak magazyny energii mogą pomóc?
 3.  Czy magazyn energii to realna opcja inwestycyjna czy też ciągle rozwiązanie przyszłości?

Organizator: powermeetings.eu

Forum: program oraz rejestracja

Miejsce: Best Western Hotel Felix *** / ul. Omulewska 24 / Warszawa

zielony liść w żarówce - czysta energia

ADM Poland gościem II Forum Energetyki Rozproszonej

Transformacji energetycznej i jej społeczno-ekonomicznym znaczeniu poświęcone jest tegoroczne Forum Energetyki Rozproszonej.

II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego”, odbędzie się 25 listopada br. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Podczas spotkania poruszone zostanie m.in zagadnienie wpływu polityki samorządowej na zmiany zachodzące w sektorze energetycznym względem lokalnej społeczności oraz finansowo-prawne aspekty dotyczące klastrów energii.

Organizatorami II Forum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych (członkowie  konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii”  KlastER).

Wśród znakomitych prelegentów i panelistów wystąpi również Barbara Adamska, Prezes Zarządu ADM Poland, która wraz z zaproszonymi gośćmi oceni opłacalność klastrów energii.

Szczegóły wydarzenia oraz jego program:

www.agh.edu.pl/wydarzenia

19. FORUM ENERGII i RECYKLINGU

19. FORUM ENERGII i RECYKLINGU

10 października 2019

 Poznań

Targi POL-ECO SYSTEM

Forum w całości poświęcone gospodarce obiegu zamkniętego ma łączyć wszystkich zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technik recyklingu odpadów.  Wydarzenie przede wszystkim umożliwia dyskusję z ekspertami, przez co pozwala wyznaczać nowe, efektywniejsze ścieżki rozwoju branży.

Tematy Forum:

 • odnawialne źródła energii – aktualny stan prawny,
 • „zielone” ciepło w polskich gminach,
 • różne drogi do energetycznej samowystarczalności,
 • biogaz w walce o czyste powietrze,
 • fotowoltaika z szansą na rynkowy sukces,
 • nowe zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
 • przyszłość systemu kaucyjnego dla opakowań z tworzyw sztucznych,
 • zagospodarowanie odpadów w branży motoryzacyjnej,
 • recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Drugiego dnia Forum, zaraz po otwarciu o godzi. 10.00, swoją preelekcję przedstawi Barbara Adamska, ekspert ADM Poland. Tematem wystąpienia będzie „Transformacja energetyczna polskich gmin – szansa na oszczędności i poprawę czystości powietrza.”  

Program 19.Forum

Wejście na Targi POL-ECO SYSTEM oraz FORUM ENERGII i RECYKLINGU jest bezpłatne. Należy wcześniej wypełnić formularz na stronie wydarzenia: rejestracja.

Miejsce: Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, Pawilon 7, ANTRESOLA, sale CD

Organizator: miesięcznik „Energia i Recykling”

Więcej o Pol-Eco System

 

 

Klastry Energii podczas Forum Rozwoju Miast

III Forum Rozwoju Miast

11 października 2019

Poznań

Targi POL-ECO SYSTEM

Podczas tegorocznego Forum zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii, tj. recyklingu, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rekultywacji.

W drugim dniu Forum, tj. 11 października odbędzie się blok tematyczny pt. „Klastry Energii”, który jest kontynuacją corocznego Poznańskiego Dnia Energii. Tematem przewodnim będzie rola i zadania koordynatora w klastrach energii oraz aspekty techniczne, ekonomiczne i prawne funkcjonowania klastrów.

O godzinie 13.40 głos zabierze Barbara Adamska, ekspert ds. energetyki rozproszonej i magazynowania energii z firmy ADM Poland. Temat preelekcji to „Klastry energii w Polsce: stan prawny, rzeczywistość rynkowa”.

Szczegółowy program

Organizatorami III Forum Rozwoju Miast są jednostki zaangażowane w rozwój idei smart city: Miasto Poznań, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Miast Polskich. Wydarzenie łączy się z Targami POL-ECO SYSTEM. Zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty ekologiczne.

Wstęp na forum jest bezpłatny, wystarczy się zarejestrować na stronie: Rejestracja.

Więcej informacji na temat forum: forumrozwojumiast.poznan.pl

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Więcej o Pol-Eco System
Więcej o klastrach energii w Polsce

Źródło fot: R. Maciejewski / FRM
Call Now ButtonZadzwoń teraz