Europejski Zielony Ład – polskie wyzwania

Europejski Zielony Ład – polskie wyzwania

Europejski Zielony Ład – polskie wyzwania

Koniec zeszłego roku w Europie obfitował w ważne wydarzenia wyznaczające nową europejską politykę klimatyczną. Zostały ogłoszone założenia Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal) i cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.
Europejski Zelony Ład i związane z tym wyzwania stojące przed Polską były tematem pierwszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu w dniu 8 stycznia 2020 roku. Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska, do udziału w Posiedzeniu zaprosił szerokie grono przedstawicieli poszczególnych resortów, spółek energetycznych, ekspertów. Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego naświetlające założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz polskie stanowisko w tej sprawie stało się przyczynkiem do dyskusji na temat konkretnych posunięć w zakresie polskiej polityki energetyczno-klimatycznej.

Posiedzenie było o tyle znaczące, że Polska stoi przed zarówno dużym wyzwaniem klimatycznym, ale także dużą szansą na transformację energetyczną w kontekście stabilnej energii, dynamicznego rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej.

Podczas posiedzenia głos zabrała nasza ekspertka – Barbara Adamska, która reprezentowała Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki oraz Kongres Magazynowania Energii w Polsce. Zwróciła ona uwagę na fakt, że Polska należy do krajów, które najbardziej odczują odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł niskoemisyjnych, tak więc może liczyć na znaczące wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przypomniała jednocześnie o wprowadzeniu przez Europejski Bank Inwestycyjny limitu emisyjności 250 g CO2/kWh, co w praktyce oznacza brak możliwości finansowania od końca 2021 roku inwestycji w elektrownie gazowe.
Dla Polski musi być to przyczynkiem do zdefiniowania ścieżki transformacji energetycznej mieszczącej się w obszarach wskazanych przez Europejski Bank Inwestycyjny jako preferowane. Wskazane przez ECB obszary to m.in. poprawa efektywności energetycznej, budowa rozproszonej energetyki wspieranej przez technologie magazynowania energii, OZE oraz elektromobilność. Barbara Adamska wskazała na klastry energii i spółdzielnie energetyczne jako format rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce i zaapelowała, aby resort odpowiedzialny za energetykę kontynuował projekt klastrów energii, zapoczątkowany przez Ministerstwo Energii.
Cała wypowiedź Barbary Adamskiej:


 

Nagranie Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu w dn. 8.01.2020