Magazyny prądu solarnego u prosumentów. Czy jest szansa, że ten rynek rozwinie się w Polsce?

  • Post published:1 marca 2020
  • Post category:Publikacje

Magazyn Fotowoltaika / Barbara Adamska

Liczba prosumentów w Polsce gwałtownie rośnie. Mimo to domowe magazyny energii stanowią nadal ogromną rzadkość. Są jednak kraje, gdzie znaczna część inwestorów w mikroinstalację fotowoltaiczną od razu decyduje się na magazyn energii.

Magazynowanie energii przez prosumentów – czy warto?

W ostatnich latach temat magazynowania energii nabrał dużego znaczenia w związku ze wzrostem popularności systemów wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE). Jedną z poruszanych kwestii stało się zagadnienie, czy celowe jest, aby magazyny energii stanowiły element prosumenckiej instalacji PV. Rozwój rynku światowego pokazuje, że niektóre kraje na to pytanie odpowiedziały twierdząco. Przykładem są Niemcy, które mają obecnie w systemie ponad 180 tys. domowych magazynów energii o całkowitej mocy zainstalowanej ok. 700 MW.
We Włoszech liczba domowych magazynów energii przekroczyła 18 tys.
W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich lat popularność tego rodzaju instalacji wzrastała skokowo. W 2014 roku zainstalowane w USA domowe magazyny energii miały całkowitą pojemność 2,25 MWh. Zaledwie 4 lata później, w 2018 roku, pojemność nowo zainstalowanych domowych magazynów energii wyniosła 185 MWh.
W Australii domowe magazyny energii instalowane są zarówno w ongridowych systemach PV, a więc podłączonych do sieci dystrybucyjnej, jak i w systemach wyspowych zwanych autonomiczymi lub offgridowymi. W 2019 roku na tym kontynencie zainstalowano ok. 20 tys. domowych systemów energii, powiększając tym samym liczbę tego typu instalacji do ok. 70 tys.
Niebagatelny wpływ na wzrost popularności systemów magazynowania
energii ma spadek ich cen (wykres 1).

Dalej w artykule o:

  1. Po o magazyn energii w instalacji PV?
  2. Wpływ domowych magazynów energii na sieci niskiego napięcia.
  3. Czy jest szansa dla domowych magazynów energii w Polsce?
  4. Nowoczesne technologie energetyczne – potrzeba rozwoju branży magazynowania energii w Polsce.

Aby nieodpłatnie przeczytać cały artykuł wystarczy zapisać się do naszej listy kontaktów.

Formularz subskrypcji znajdziesz w prawym bloku – nie zapomnij zaznaczyć listy: PUBLIKACJE ZAMKNIĘTE!


Po otrzymaniu od nas specjalnego kodu, otrzymasz nieodpłatny dostęp do materiału poniżej oraz każdej innej treści eksperckiej.