Ocena konstrukcyjna obiektu budowlanego w zakresie możliwości budowy elektrowni dachowej

  • Post published:17 października 2019
  • Post category:Publikacje

Magazyn Fotowoltaika – dodatek Prosument / Mateusz Kwade

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, budowa dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 kW nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy. Powyższe wytyczne Prawa budowlanego zostały wprowadzone w celu ograniczenia biurokracji procesu budowlanego elektrowni, jednak w polskich uwarunkowaniach administracyjnych często są traktowane również jako zwolnienie z obowiązku opracowania opinii technicznej dotyczącej wytrzymałości konstrukcji nośnej dachu w nowej sytuacji obciążeniowej, co z kolei skutkuje wystąpieniem wielu problemów technicznych.

W poniższym artykule omówiono zagadnienie nośności konstrukcji dachowej elektrowni fotowoltaicznej.

Dokumentacja techniczna budynku

Ocena konstrukcyjna w zakresie możliwości budowy elektrowni dachowej sprowadza się do:
Wariant A: analizy istniejącej dokumentacji budowlanej obiektu pod katem nowej sytuacji obciążeniowej i do stwierdzenia, czy ustrój nośny spełnia wymagania nośności i ugięć, czy tez należy wykonać dokumentację wzmocnienia konstrukcji.
Wariant B: w przypadku braku dokumentacji obiektu do wizji lokalnej niezbędnej do rozpoznania ustroju nośnego budynku, tj. rozpoznania rodzaju konstrukcji, jej parametrów geometrycznych i stanu zużycia oraz wykonania na tej podstawie opinii technicznej stwierdzającej jw…

Po więcej zapraszamy do pełnego wydania

mgr inż. Mateusz Kwade, kierownik projektów fotowoltaicznych ADM Poland, 
współpraca: mgr inż. Sławomir Szałek, Pracownia Projektowa MS Projekt