Prosument, czyli jak obniżyć rachunki za prąd?

  • Post published:15 października 2019
  • Post category:Publikacje

Prosument – Magazyn Fotowoltaika / Barbara Adamska

Rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii spowodował, że produkcja energii elektrycznej na niewielka skalę stała się możliwa i opłacalna ekonomicznie nawet dla osób indywidualnych. Technologią, dzięki której wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby stało się proste i popularne, jest fotowoltaika, czyli wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Kto może być prosumentem?

Definicja prosumenta energii odnawialnej zapisana jest w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Wskazuje ona,, że jest to odbiorca końcowy wytwarzający energie elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby z mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami….

Po więcej zapraszamy do pełnego wydania

Magazyn Fotowoltaika dodatek Prosument 3/2019
 
Barbara Adamska, ekspert ds. energetyki rozproszonej i magazynów energii, ADM Poland