Słupski Klaster Bioenergetyczny – wzorcowy przykład realizacji.

Czysta Energia 7-8/2017 / Magdalena Lipiecka

Inwestycje realizowane w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego zwiększą lokalny potencjał wytwórczy energii elektrycznej oraz ciepła zarówno w źródłach OZE, jak i w jednostkach konwencjonalnych, a także kogeneracyjnych.