Systemy magazynowania energii. Rynek o wysokim potencjalne i niejasnych warunkach ramowych.

  • Post published:1 marca 2013
  • Post category:Publikacje

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

Wraz z rozwojem produkcji energii ze źródeł odnawialnych na znaczeniu zyskał temat magazynowania energii elektrycznej. Miliony euro inwestowane są w badania, opracowywane są raporty i analizy, odbywają się konferencje. Szacowany potencjał rynku systemów magazynowania energii rozpala wyobraźnię inwestorów. Jednak na dzień dzisiejszy liczba pytań zdaje się znacznie przewyższać liczbę odpowiedzi.