Prosumenten in Polen setzen auf Photovoltaik


Germany Trade&Invest 2015 / Beatrice Repetzki

Warschau (gtai) – Die Stromerzeugung mit dezentralen Kapazitäten nimmt auch in Polen zu. Prosumenten erhalten eine finanzielle Förderung ihrer Investitionen. Hier stehen PV-Anlagen im Vordergrund, die Polen in starkem Maße importiert, vor allem aus Deutschland. Aber auch die Inlandsproduktion soll mit innovativen Lösungen erweitert werden. RWE Polska will intelligente Stromzähler einsetzen, die Abrechnungen mit Prosumenten ermöglichen. Die Kapazitäten der Solarkraftwerke expandieren.

Demokratyzacja energetyki. Czy koncerny oddadzą rynek?


Agroenergetyka 2015 / Barbara Adamska

Coraz więcej Niemców produkuje energię z odnawialnych źródeł na własne potrzeby. Jeśli ten trend utrzyma się w najbliższych latach, rola koncernów energetycznych znacząco spadnie. Możliwość wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych to szansa na rewolucję w energetyce, polegającą na radykalnej zmianie istniejącego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną. Wytwórcą może stać się każdy, samodzielnie lub organizując się w większe grupy.

Magazynowanie energii sprężonego powietrza.


Globenergia 2014 / Barbara Adamska

Zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia całego kraju w energię elektryczną w sytuacji, kiedy całość prądu wytwarzana jest ze źródeł odnawialnych, wymagać będzie w wielu przypadkach zasobników energii o łącznej pojemności liczonej w terawatogodzinach. Jedyna stosowana obecnie na szeroką skalę technologia magazynowania dużych ilości energii, czyli elektrownie szczytowo-pompowe, nie są w stanie (z wyjątkiem nielicznych krajów) takiego zapotrzebowania zaspokoić. Szansą wydaje się magazynowanie energii w postaci sprężonego powietrza.

System elektroenergetyczny kraju oparty na OZE. Prąd w całości „zielony”.


Agroenergetyka 2014 / Barbara Adamska

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł często postrzegana jest jako nisza rynku. Rola gwaranta bezpieczeństwa dostaw oraz stabilności sieci elektroenergetycznej wydaje się zarezerwowana dla energetyki konwencjonalnej i jądrowej. Projekty pilotażowe dowodzą jednak, że możliwe jest funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego całego kraju w stu procentach opartego na OZE.

Call Now ButtonZadzwoń teraz