Energetyczny Klaster Oławski EKO – innowacyjny projekt obejmujący magazyny energii

Spotkanie w Gaju Oławskim

W Gaju Oławskim powstaje nowa inwestycja obejmująca 4 turbiny wiatrowe. Każda zintegrowana jest z magazynem energii o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. Wartość inwestycji to blisko 100 milionów złotych.

Na realizację inwestycji 47 milionów pożyczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W dniu 11 maja została podpisana umowa pożyczki. W spotkaniu uczestniczył m.in. Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

„Należy pamiętać, że takie inwestycje, jak w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, wpływają na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza, ale także zwiększają poziom bezpieczeństwa energetycznego. Przyczyniają się również do tworzenia nowych miejsc pracy i podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstw korzystających z zielonej energii. Jest to szczególnie ważne w czasie wyhamowania gospodarki przez epidemię koronawirusa. Rząd stawia na inwestycje w energetyce, zwłaszcza w sektorze OZE. To będzie koło zamachowe polskiej gospodarki, także po ustąpieniu epidemii”.

– mówił Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Dodaje również:

„W najbliższych latach Polska będzie jednym z największych w Europie placów budowy w segmencie OZE, a innowacyjne projekty w Gaju Oławskim są doskonałym przykładem do naśladowania dla klastrów energii i przedsiębiorców w całym kraju”.

Podczas spotkania w Gaju Oławskim został również podpisany list intencyjny dotyczący współpracy. Strony wyraziły intencję współpracy partnerskiej dotyczącej upowszechniania i promowania dobrych praktyk wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych. Przyczyniają się one m.in. do zmniejszania emisji szkodliwych substancji do środowiska i rozwoju technologii OZE współpracujących z magazynami energii. Wola współpracy dotyczy także zbadania potencjału stosowania fotowoltaiki na potrzeby rolnictwa na przykładzie pilotażowej instalacji „Agro Hydro Energy” w Gaju Oławskim. W ocenie Stron instalacja może być skuteczną odpowiedzią na problem suszy w rolnictwie. Rozwiązanie takie łączy wykorzystanie ziemi do upraw rolnych, produkcję energii elektrycznej z gospodarką wodną polegającą na gromadzeniu wód opadowych w zbiornikach retencyjnych podziemnych przez wykorzystanie powierzchni paneli fotowoltaicznych. Sygnatariuszem listu jest Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu i przedstawiciel Klastra.

Wielomilionową umowę na dofinansowanie inwestycji parafowali przedstawiciele Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu: Łukasz Kasztelowicz, Prezes i Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes oraz Właściciele firmy Promet-Plast, która jest liderem Klastra:  Elżbieta Jeżewska i Andrzej Jeżewski.

 

Fundusz aktywnie wspiera projekty, które rozwijają produkcję czystej energii w naszym regionie i  przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają Dolnoślązacy”

– mówił Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Jesteśmy dumni, że nasza firma ADM Poland była odpowiedzialna za opracowanie strategii działania i rozwoju Energetycznego Klastra Energetycznego EKO oraz nadal doradza w zakresie realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym w doborze magazynów energii.

www.klaster.energii.pl

Czy zaświeci słońce dla magazynów energii w Polsce?

Magazyn Fotowoltaika / Barbara Adamska

Rynek magazynów energii w Polsce współpracujących z siecią elektroenergetyczną właściwie nie istnieje. Obowiązujące przepisy prawne są niewystarczające i nie przekładają się na modele biznesowe stosowania magazynów energii. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne ma to zmienić. W przypadku regulacji prawnych dotyczących magazynowania energii w naszym kraju można dostrzec trzy prawidłowości: są one niespójne lub niewłaściwe albo też nie regulują bardzo istotnych kwestii dla rozwoju rynku.

(więcej…)

Magazyny Energii w Polsce

Magazyn Fotowoltaika / Barbara Adamska

O magazynach energii w Polsce mówi się w kontekście tworzenia klastrów energii, rozproszonych usług systemowych, a także rozwoju elektromobilności. Często wskazuje się na możliwość ich zastosowania w przedsiębiorstwach oraz przez odbiorców prywatnych. Bez zmian w prawodawstwie nie wydaje się jednak realne, aby rynek magazynów energii w Polsce w najbliższych latach dynamicznie się rozwijał.

Klastry energii – czy spełnią oczekiwania rynku?

Magazyn Fotowoltaika / Barbara Adamska

Zainteresowanie klastrami energii jest ogromne. Powstało kilkadziesiąt lokalnych inicjatyw mających na celu utworzenie klastrów energii. Dzieje się tak, mimo że zapisy w Ustawie o OZE na temat klastrów energii są raczej lakoniczne. Nieznane są też na razie szczegóły dotyczące konkursu na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W klastrach energii swoją szansę zdają się jednak upatrywać zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy. Uwolnione zostały duże pokłady pozytywnej energii.

Systemy magazynowania energii w domowych instalacjach PV.

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

Systemy akumulatorów w domowych systemach PV mają niewielką pojemność jednostkową, jednak w skali systemu mogą przesądzić o powodzeniu „zielonej rewolucji energetycznej”. Ich szerokie zastosowanie ma szansę ograniczyć potrzebę i związane z tym koszty rozbudowy sieci oraz przyczynić się do zwiększenia jej stabilności. Dodatkowo, wyspowe domowe instalacje PV to możliwość wspierania budowy nowego modelu energetyki – energetyki prosumenckiej.

100% energii elektrycznej z OZE. Czy to możliwe?

Globenergia 2013 / Barbara Adamska

W dyskusji o perspektywach rozwoju pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych jedną z najczęściej poruszanych kwestii jest niestałość oraz nieprzewidywalność wielkości produkcji. Ten argument chętnie używany jest przez przeciwników zielonej energii dla potwierdzenia ich tezy, że gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, również w długiej perspektywie czasu, pozostaną elektrownie konwencjonalne lub jądrowe.

Call Now ButtonZadzwoń teraz