CONSULTING

MARKETING

PR SERVICES

ADM Poland

Zespół ADM Poland to eksperci energetyki rozproszonej. Działamy na rynku energii odnawialnej od 2012 roku. Naszą kompetencją jest branża fotowoltaiczna oraz magazynowanie energii. Wierzymy, że proces przechodzenia od energetyki scentralizowanej, z wielkoskalowymi elektrowniami konwencjonalnymi oraz rozbudowaną siecią przesyłową i dystrybucyjną w stronę energetyki rozproszonej, gdzie energia wytwarzana i zużywana jest lokalnie, już się rozpoczął. Chcemy pomóc naszym klientom wpisać się w ten proces w sposób pozwalający na osiągnięcie realnych korzyści ekonomicznych,  społecznych oraz środowiskowych.

Nasze Usługi

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje kompleksowe wsparcie klientów podczas realizacji inwestycji w źródła fotowoltaiczne oraz magazyny energii, diagnozę oraz rozwiązywanie problemów związanych z niewystarczającymi parametrami jakościowymi energii na potrzeby procesów technologicznych, modelowanie finansowe przedsięwzięć związanych z OZE.
Jesteśmy partnerem w zakresie tworzenia i rozwijania klastrów energii.

ADM Poland

Barbara Adamska
Barbara Adamska

Wierzę, że pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość energetyki, a magazynowanie energii to kluczowy czynnik, który zdecyduje o tempie odchodzenia od scentralizowanego modelu zaopatrzenia w energię do modelu rozproszonego.

Zakres Usług

FOTOWOLTAIKA

Pełna obsługa procesu inwestycyjnego w instalacje fotowoltaiczne, od projektu po wykonawstwo i serwis.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE ENERGII

Diagnoza oraz rozwiązywanie problemów niewystarczających parametrów jakościowych energii na potrzeby procesów technologicznych.

DORADZTWO

Doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania wytwarzanej energii na potrzeby własne oraz modeli jej sprzedaży.

MAGAZYNY ENERGII

Obsługa procesu inwestycyjnego w magazyny energii.

DOTACJE

Dotacje i ulgi na projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe.

MODELOWANIE FINANSOWE

Modelowanie finansowe przedsięwzięć związanych z OZE.

KLASTRY ENERGII

Tworzenie i rozwijanie klastrów energii.

MARKETING & PR

Kompleksowe działania marketingowe i PR na terenie Polski.

USŁUGI DOPASOWANE

Specjalna oferta wg indywidualnych potrzeb klienta.