Eksperci Energetyki Rozproszonej

Działamy na rynku energii odnawialnej od 2012 roku. Naszą kompetencją jest branża fotowoltaiczna oraz magazynowanie energii. Wierzymy, że proces przechodzenia od energetyki scentralizowanej, z wielkoskalowymi elektrowniami konwencjonalnymi oraz rozbudowaną siecią przesyłową i dystrybucyjną w stronę energetyki rozproszonej, gdzie energia wytwarzana i zużywana jest lokalnie, już się rozpoczął. Chcemy pomóc naszym klientom wpisać się w ten proces w sposób pozwalający na osiągnięcie realnych korzyści ekonomicznych,  społecznych oraz środowiskowych.

Barbara Adamska

Założycielka  firmy ADM Poland. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr nauk ekonomicznych, specjalizacja: Finanse i Bankowość, mgr filologii niemieckiej) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA).

Ekspert w zakresie energetyki rozproszonej i magazynów energii z wieloma osiągnięciami:

  • Ekspert Parlamentarnego Zespołu Klimatu i Energii;
  • Dyrektor Sekcji Magazynowania Energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki;
  • Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce od 2016 roku;
  • Autorka licznych publikacji z zakresu magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej;
  • Jedna z najlepszych rzeczników prasowych instytucji finansowych w Polsce (wg. Gazety Prawnej oraz Home&Market);
  • Lauretka statuetki Osobowość branży Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy w 2018 roku;
  • Odpowiedzialna za opracowanie strategii rozwoju klastra dla 4 klastrów energii: Karkonoskiego Klastra Energii, Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, Słupskiego Klastra Bioenergetycznego oraz Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Wszystkie cztery klastry w ramach Konkursu organizowanego przez Ministerstwo Energii uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, w tym trzy z nich Certyfikat z Wyróżnieniem.

Eksperci
ADM Poland

Poproś o kontakt do naszego Eksperta:

kontakt@admpoland.eu