DO KONGRESU POZOSTAŁO:

  • 00Dni
  • 00Godziny
  • dostępne technologie i ich koszty
  • modele biznesowe użytkowania magazynów energii
  • regulacje prawne
  • kierunki badań
  • doświadczenia rynkowe

Energia jutra w zasięgu ręki. 

Zarejestruj się na Kongres i Targi już dzisiaj.

IV Kongres Magazynowania Energii w Polsce

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla zmieniającego się rynku energii elektrycznej.

Kongres jest miejscem spotkania i dyskusji na temat potrzeby i potencjału stosowania magazynów energii w Polsce. Szczególną uwagę poświęcimy modelom biznesowym stosowania magazynów energii w Polsce: jakie są obecnie a jakie pojawią się w perspektywie najbliższych lat? Ocenie zostanie poddany udział magazynów energii w rynku mocy i rynku DSR. Przyjrzymy się faktom dotyczącym instalowania magazynów energii na potrzeby instalacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ważnym tematem będą modele biznesowe wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej dla firm oraz z niewystarczających parametrów jakościowych energii na potrzeby procesów technologicznych.

Kongres to miejsce dyskusji o technologiach, trendach oraz szansach związanych z magazynowaniem energii.

1

TECHNOLOGIA

Magazynowanie energii to nie tylko powszechnie znane zasobniki bateryjne. Superkondensatory, koło zamachowe, wodór, sprężone powietrze to jedynie przykłady innych technologii. Wszystkie one znajdują swoje miejsce - w zależności od potrzeby inwestora.

3

PRAWO

Uregulowania prawne w zakresie magazynów energii nie stymulowały w wystarczającym stopniu ich powstawania w Polsce. Trwające prace nad nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne mają na celu zniesienie zidentyfikowanych barier. Czy te propozycje są wystarczające? O tym będziemy dyskutować z przedstawicielami Regulatora.

2

MODELE BIZNESOWE

Magazynowanie energii to nie jest rozwiązanie przyszłości - na rynku dostępne są technologie dojrzałe i skomercjalizowane. Zasobniki energii instalowane są m.in. przez operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, operatorów infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, przemysł czy nawet gospodarstwa domowe. 

4

BEST PRACTICES

Funkcjonalność magazynów energii oraz korzyści płynące z ich instalowania najlepiej widać na przykładzie konkretnych instalacji. Przyjrzymy się magazynom działającym w Polsce i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem tych instalacji, które są realizowane na zasadach komercyjnych. 

*Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

PROGRAM IV KONGRESU

MAGAZYNOWANIE ENERGII W POLSCE

Czytaj dalej

PATRONI MEDIALNI

RE-Energy

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

10-11 września 2019r.
EXPO XXI WARSZAWA

Targi Energii Odnawialnej RE-Energy to wydarzenie dedykowane tematyce odnawialnych źródeł energii (OZE)

0
Odwiedzających
0
Wystawców

Energia jutra w zasięgu ręki. 

Zarejestruj się na Kongres i Targi już dzisiaj.

RE-Energy