Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rynku energii – Konferencja online

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rynku energii – Konferencja online

  • Post published:8 października 2020
  • Post category:Aktualności

Konferencja online
„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rynku energii”
21 października 2020 r.

 

Organizatorem Konferencji jest Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

21 października podczas spotkania online na platformie webinaria.igwp.org.pl poruszona zostanie tematyka efektywności energetycznej przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w kontekście samowystarczalności energetycznej na potrzeby własne oraz nadwyżki wytworzonej energii. Założeniem Organizatora jest przedstawienie drogi jaką musi przejść przedsiębiorstwo:

IDEA → ROZWÓJ→ MODEL BIZNESOWY → DZIAŁAŁNOŚĆ

Na przykładzie Wodociągów Słupsk

Program Konferencji:

  1. Efektywność energetyczna w diagnozie i działaniach przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w Słupsku.
  2. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jako aktywny uczestnik rynku energii. Czy jest to sposób na obniżenie kosztów operacyjnych?
  3. Otoczenie prawne dla przedsiębiorstwa wod-kan jako wytwórcy energii.

Prelegenci:

Maciej Szambelańczyk – radca prawny, partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Andrzej Wójtowicz – prezes zarządu „Wodociągów Słupsk” sp. z o.o.

Barbara Adamska – ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej oraz magazynowania energii, właścicielka ADM Poland.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do do 21.X do godzi. 9.30. Rejestracja na stronie

webinaria.igwp.org.pl