Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego

Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego

  • Post published:10 stycznia 2020
  • Post category:Aktualności

16 stycznia 2020

Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego EKO 
Gaj Oławski

Tematem wydarzenia jest działalność klastrów energetycznych w kontekście ochrony klimatu oraz jako czynnika nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej. Jest to okazja do merytorycznej wymiany informacji oraz dobrych praktyk w zakresie rozwoju rynku klastrów energii jako elementu dynamizującego zmiany w sektorze energetycznym. W debatach i dyskusjach udział wezmą przedstawiciele rządowych instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klimatycznej oraz instytucji otoczenia klastrów energii – samorządów lokalnych, instytucji dedykowanych funduszom zagranicznym i środkom pomocowym, przedstawiciele branży energetycznej, świata nauki i biznesu, bankowości, a także mediów.
Podczas konferencji wystąpienia będą mieli m.in.

  1. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu,
  2. Rafał Gawin, Prezes URE,
  3. Piotr Woźny, Prezes Zarządu NFOŚiGW,
  4. Andrzej Jeżewski, Promet-Plast, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO,
  5. Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu DISE,
  6. Roman Gabrowski, TAURON Ekoenergia,
  7. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH oraz
  8. dr inż. Wojciech Myślecki, Przew. Zespołu ds. Nowoczesnych Technologii w Energetyce NCBiR.

Udział w spotkaniu weźmie również Barbara Adamska – właścicielka firmy ADM Poland – odpowiedzialna za opracowanie strategii dla Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

Zbliżająca się Konferencja Energetycznego Klastra Oławskiego EKO organizowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE).

Miejsce Konferencji: Siedzibie Lidera Energetycznego Klastra Oławskiego EKO – CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWYM Firmy Promet Plast, w Gaju Oławskim 21a (teren farmy wiatrowej)

 

Więcej o klastrze energii: https://klasterenergii.pl/klaster-energii/