Energetyczny Klaster Oławski EKO – innowacyjny projekt obejmujący magazyny energii

Energetyczny Klaster Oławski EKO – innowacyjny projekt obejmujący magazyny energii

Spotkanie w Gaju Oławskim

W Gaju Oławskim powstaje nowa inwestycja obejmująca 4 turbiny wiatrowe. Każda zintegrowana jest z magazynem energii o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. Wartość inwestycji to blisko 100 milionów złotych.

Na realizację inwestycji 47 milionów pożyczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W dniu 11 maja została podpisana umowa pożyczki. W spotkaniu uczestniczył m.in. Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

„Należy pamiętać, że takie inwestycje, jak w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, wpływają na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza, ale także zwiększają poziom bezpieczeństwa energetycznego. Przyczyniają się również do tworzenia nowych miejsc pracy i podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstw korzystających z zielonej energii. Jest to szczególnie ważne w czasie wyhamowania gospodarki przez epidemię koronawirusa. Rząd stawia na inwestycje w energetyce, zwłaszcza w sektorze OZE. To będzie koło zamachowe polskiej gospodarki, także po ustąpieniu epidemii”.

– mówił Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Dodaje również:

„W najbliższych latach Polska będzie jednym z największych w Europie placów budowy w segmencie OZE, a innowacyjne projekty w Gaju Oławskim są doskonałym przykładem do naśladowania dla klastrów energii i przedsiębiorców w całym kraju”.

Podczas spotkania w Gaju Oławskim został również podpisany list intencyjny dotyczący współpracy. Strony wyraziły intencję współpracy partnerskiej dotyczącej upowszechniania i promowania dobrych praktyk wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych. Przyczyniają się one m.in. do zmniejszania emisji szkodliwych substancji do środowiska i rozwoju technologii OZE współpracujących z magazynami energii. Wola współpracy dotyczy także zbadania potencjału stosowania fotowoltaiki na potrzeby rolnictwa na przykładzie pilotażowej instalacji „Agro Hydro Energy” w Gaju Oławskim. W ocenie Stron instalacja może być skuteczną odpowiedzią na problem suszy w rolnictwie. Rozwiązanie takie łączy wykorzystanie ziemi do upraw rolnych, produkcję energii elektrycznej z gospodarką wodną polegającą na gromadzeniu wód opadowych w zbiornikach retencyjnych podziemnych przez wykorzystanie powierzchni paneli fotowoltaicznych. Sygnatariuszem listu jest Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu i przedstawiciel Klastra.

Wielomilionową umowę na dofinansowanie inwestycji parafowali przedstawiciele Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu: Łukasz Kasztelowicz, Prezes i Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes oraz Właściciele firmy Promet-Plast, która jest liderem Klastra:  Elżbieta Jeżewska i Andrzej Jeżewski.

 

Fundusz aktywnie wspiera projekty, które rozwijają produkcję czystej energii w naszym regionie i  przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają Dolnoślązacy”

– mówił Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Jesteśmy dumni, że nasza firma ADM Poland była odpowiedzialna za opracowanie strategii działania i rozwoju Energetycznego Klastra Energetycznego EKO oraz nadal doradza w zakresie realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym w doborze magazynów energii.

www.klaster.energii.pl